در دوم مرداد 1401، سالروز تأسیس مجتمع علم و فناوری بومد، مراسم جشنی با حضور جمعی از کارگران جوان و فعال در این مجتمع برگزار شد.

مجتمع دانش و فناوری بامدات 4 ساله شد

گزارش کردن