بوت کمپ یادگیری عمیق با رویکرد ماشین بینایی در 22 جولای در مجتمع علم و فناوری BAMD برگزار می شود. طبق داده های سایت Indeed: 13419 شرکت در دنیا به دنبال توسعه دهندگان یادگیری ماشین با پایتون هستند!

هدف از این بوت کمپ این است که زبان آموزان را برای ورود به این شرکت ها آماده کند.

شروع یک بوت کمپ برنامه نویسی یادگیری عمیق با رویکرد ماشین بینایی

بوت کمپ را اجرا می کند 60 ساعت، روزهای زوج از 17:30 الی 20:30برگزار و از 31 تیرماه آغاز می شود. برای شرکت در این بوت کمپ، تسلط بر پایتون و سیستم های کامپیوتری در سطح پیشرفته ضروری است.

برای ثبت نام در این بوت کمپ از لینک زیر استفاده کنید: