منو سایت

شرایط بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
شرایط بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

افراد در مشاغل مختلف کار می کنند تا بتوانند در دوران میانسالی و پیری از آنچه در طول زندگی کاری خود به دست می آورند استفاده کنند. دوران بازنشستگی زمانی است که باید آرامش و رفاه داشته باشید. بازنشستگی حقی است که هر فردی می تواند داشته باشد اما یک سوال مهم در مورد بازنشستگی این است که بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به تعریف بازنشستگی پیش از موعد، شرایط آن و همچنین راه های بازنشستگی پیش از موعد، همه سوالاتی که ممکن است بسیاری از افراد داشته باشند.

استخدام بدون سابقه کار

مسابقه جذب استعداد شروع شد، شانس برنده شدن خود را از دست ندهید!

بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

بازنشستگی یکی از مزایای قانون کار است که به کارکنان بخش خصوصی و دولتی ارائه می شود. البته افرادی که خوداشتغال هستند و حق بیمه خود را پرداخت می کنند نیز مشمول دریافت مستمری و مستمری هستند.

در قوانین دو عامل در بازنشستگی نقش بسزایی دارد، یکی سن افراد و دو عامل مدت خدمت. سن قانونی بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال است. در صورتی که بیمه شده 35 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشد بدون در نظر گرفتن سن می تواند بازنشسته شود.

اما بسیاری از افراد می خواهند قبل از تاریخ تعیین شده در قانون بازنشسته شوند. این امر زمانی اتفاق می افتد که سابقه کاری آنها کمتر از تعداد تعیین شده در قانون باشد و حتی سن آنها کمتر از سن مقرر برای بازنشستگی باشد. این روش بازنشستگی پیش از موعد است که ممکن است به دلایل مختلفی مانند شرایط سخت کاری اتفاق بیفتد.

اگر فردی کار سختی داشته باشد و شرایط کار برایش مضر باشد می تواند برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کند که در این صورت باید حداقل 20 سال مستمر یا 25 سال متناوب سابقه کار داشته باشد. دلیل موجهی برای این موقعیت بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد، اما اگر دلیل کارمند برای بازنشستگی شخصی باشد، تیمی از کارشناسان باید در این مورد تصمیم بگیرند.

انواع بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی زودهنگام

شرایط بازنشستگی پیش از موعد می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد و به عوامل مختلفی مانند سن، حق بیمه پرداختی، سختی کار و وضعیت بیمه بستگی دارد. در ادامه انواع بازنشستگی پیش از موعد را نام برده و توضیحی در مورد آنها ارائه می کنیم:

بازنشستگی پیش از موعد بدون در نظر گرفتن سن

طبق تبصره 3 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، بیمه شده می تواند با پرداخت حق بیمه با 35 سال تمام بدون توجه به سن بازنشسته شود. اگر افراد بخواهند بیشترین تعداد سنوات کاری را دریافت کنند، می توانند از این نوع بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. در صورتی که سابقه کار فردی بیش از 35 سال باشد پذیرفته نمی شود و مستمری محسوب می شود و تمامی افراد در هر سنی می توانند با 35 سال سابقه بیمه بازنشسته شوند.

بازنشستگی پیش از موعد بر اساس حق بیمه پرداختی

در تبصره شماره 1 ماده 76 قانون بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است که مردان با 50 سال تمام و زنان با 45 سال تمام و با پرداخت 30 سال حق بیمه می توانند بازنشسته شوند.

بازنشستگی با کمتر از 20 سال سابقه کار پرداخت حق بیمه

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور، امکان بازنشستگی افراد با ۲۰ سال سابقه کار وجود دارد. در این صورت بیمه شده باید حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و به سن بازنشستگی رسیده باشد. همانطور که گفتیم سن بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال تعیین شده است.

این مدل بازنشستگی با مدل های دیگر متفاوت است. در این نوع بازنشستگی پیش از موعد، میزان مستمری افراد بر اساس میزان سنواتی است که حق بیمه خود را پرداخت کرده اند. اما افزایش درآمد این افراد امکان پذیر است. وی برای افزایش میزان مستمری باید کسری یک بار پرداخت حق بیمه را بپردازد تا به سابقه بیمه خود اضافه شود. به عنوان مثال فردی که 9 سال سابقه کار دارد می تواند به مدت 1 سال یکبار حق بیمه بخرد تا مستمری وی بر اساس ده سال پرداخت حق بیمه محاسبه شود.

بازنشستگی در مشاغل سخت و بدون حقوق

طبق تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، افرادی که مشاغل سخت و زیان آور دارند و کارهایی که انجام می دهند بر جسم و روح آنها اثر می گذارد، حق بیمه 20 سال متوالی بدون شرط سنی می توانند با پرداخت 100 میلیون ریال بازنشسته شوند.

همچنین در این قانون ذکر شده است که هر ساله سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه می شود. بنابراین بیمه شده برای مشمولیت بازنشستگی باید دارای سابقه بیمه مستمر بوده و ۲۵ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد.

شرایط و ضوابط بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی زودهنگام

شرایط و شرایط خاصی برای بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته شده است. مشروح متن قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سایت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، لذا شرایط و ضوابط این بازنشستگی مشروط به موارد زیر قابل بررسی است:

بیمه شدگان ماده واحده – قانون کار و قانون کار کشاورزی در صورت داشتن حداقل 55 سال سن و سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 20 سال یا بیشتر می توانند درخواست بازنشستگی خود را به تامین اجتماعی ارائه کنند. به سازمان در محل کار خود با اطلاع کتبی به کارفرما. طبق مقررات این قانون برای آنها مستمری بازنشستگی تعیین شود.

تبصره 1 – در صورتی که کارفرما حداکثر ظرف مدت پنج روز نیاز به تخصص کارگر داشته باشد، باید الزام خود را برای عضویت در کمیته ای مرکب از نماینده مدیر کل کار و امور اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی محل تسلیم نماید. انجام می دهد. شورای اسلامی واحد کار مربوطه. (در واحدهایی که شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد نماینده انجمن صنفی ذیربط یا نماینده قانونی کارگر به عنوان نماینده شورا عمل می کند) و مدیر تامین اجتماعی که به جای سازمان تامین اجتماعی عمومی تشکیل می شود. تشکیلات مورد بررسی قرار می گیرد و کمیته مذکور موظف به استماع است حداکثر ظرف مدت 10 روز علت تشکیل طرفین اعلام می شود.

اگر کمیته دلایل کارفرما را قانع کننده بداند، ممکن است موافقت کند که بازنشستگی کارمند را حداکثر برای مدت سه ماه به تعویق بیندازد.

ابزارهای رایگان و آنلاین برای ایجاد رزومه

اکنون می توانید یک فایل رزومه حرفه ای و دوزبانه را بصورت آنلاین به صورت رایگان ایجاد و دانلود کنید.

تبصره 2 – برای زنان حداقل سن موضوع این قانون 10 سال کمتر است.

تبصره 3 – حداقل سن موضوع این قانون برای بیمه شدگانی که دارای هر یک از شرایط زیر باشند الزامی نیست:

الف- داشتن سابقه پرداخت حق بیمه حداقل 30 سال.

ب- داشتن حداقل 20 سال سابقه کار در پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور.

ج- دارای 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای عادی، سخت و زیان ده مطابق تبصره 4 این قانون.

تبصره 4 – در محاسبه ذخیره برای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در عملیات سخت و زیان آور، معادل 1.5 سال سابقه پرداخت به ازای هر سال 6 ماه تبانی است و حداکثر مدت کل، پیچیدگی تعیین شده است. در یادداشت ده سال است. آیین نامه کارهای صعب العبور و زیان آور توسط شورای عالی امنیت فنی و با حضور مدیرعامل (با حق رای) سازمان تامین اجتماعی اصلاح می شود.

تبصره 5 – کسر یک سال سابقه پرداخت حق بیمه کارمند مشمول این قانون در صورت تمایل بیمه شده به شرط سهیم شدن کلیه حق بیمه (کارفرما، کارفرما و دولت) به استثنای درمان، یک سال کامل تلقی می شود. سهمی که به نسبت نه و بیست و هفتم حق بیمه پرداختی موضوع محاسبه می شود.

تبصره 6 – میزان مستمری بازنشستگی این نوع بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه طبق ماده 77 قانون تامین اجتماعی و در صورت لزوم طبق تبصره 4 این قانون تعیین می شود. مقاله واحد

تبصره 7 – در صورتی که بیمه شده ای که به موجب این ماده واحده بازنشسته شود و مجدداً به عنوان مزدبگیر در کارگاهی مشغول به کار شود، تا زمانی که مستمری وی کسر می شود از استفاده مجدد از این ماده واحده محروم می شود.

تبصره 8 – مقررات موجود فصل بازنشستگی قانون تامین اجتماعی به استثنای موارد مقرر در این قانون همچنان جاری است.

تبصره 9 – سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و پس از تصویب وزرای بهداشت، درمان، درمان و آموزش پزشکی تهیه خواهد کرد. آموزش و پرورش و کار و اجتماعی در چنین مواردی به صورت معین اجرا خواهد شد.

تبصره 10 – مدت اجرای این قانون از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی یک سال خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفتم شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. 3.5.1367.

بازنشستگی زودهنگام

آخرین کلمه

در این مقاله در مورد بازنشستگی پیش از موعد و قوانین آن صحبت کردیم. بسیاری از افراد قوانین این مزیت کار را نمی دانند و از این رو نمی توانند برای آن اقدام کنند. مشاغلی که سخت هستند و می توانند بر جسم و روح فرد تأثیر بگذارند، می توانند عامل مهمی در بازنشستگی پیش از موعد باشند. قوانین این نوع مستمری را بخوانید تا هنگام درخواست با بایدها و نبایدها آشنا شوید.