مجتمع علم و فناوری باحمد بوت کمپ طراحی صفحات وب و برنامه نویسی فرانت اند را با هدف ارائه آموزش حرفه ای طراحی وب به دانشجویان جهت ورود به بازار کار از روز پنجشنبه 27 بهمن ماه برگزار می کند.

برای گزارش دادن