بوت کمپ Front-End مجتمع دانش و فناوری بامداد اولین دوره خود را با هدف آموزش توسعه دهندگان React TypeScript در مهرماه امسال با موفقیت راه اندازی کرد. در قسمت اول این بوت کمپ که با راهنمایی مهندس علیرضا محمدی انجام شد، مفاهیم اولیه توسعه front-end با آموزش HTML و CSS مبتنی بر پروژه آغاز شد و در پایان قسمت اول بوت کمپ، مبانی جاوا اسکریپت پوشش داده شد، مهارت ها و مفاهیم به صورت کاملا کاربردی آموزش داده شد و به فراگیران آموزش داده شد. قسمت دوم این بوت کمپ که با راهنمایی مهندس سعید طاهری فرد ارائه شد، بر روی توسعه اپلیکیشن های تحت وب با استفاده از کتابخانه React و بستر TypeScript تمرکز داشت. خوشبختانه تا این مرحله توانسته ایم رضایت شرکت کنندگان را به دست آوریم و حس برنامه نویس بودن را به میزان قابل توجهی تقویت کنیم. به امید موفقیت همه جوانان این مرز و بوم…