مجتمع دانش بنیان «دانش و فناوری بامدت» در پاییز امسال بوت کمپ برنامه نویسی سی شارپ را با هدف ارتقای مهارت دانش آموزان برای ورود به بازار کار برگزار می کند.

گزارش کردن